Residències de creacióDestinades a acollir projectes en la seva totalitat o en una fase concreta del procés de creació. L’objectiu és oferir temps i espai per aprofundir en els processos i les matèries de treball en un context especialitzat que permeti la maduració i evolució de les propostes presentades.

 

Et podem oferim:

 • >Espai d’assaig gratuït. La temporalitat (intensitat, duració, calendari...) s’estudiaran i pactaran per intentar ajustar-se al màxim a les necessitats i els ritmes de cada projecte, tenint en compte la disponibilitat en relació a les altres activitats que es desenvolupen a La Caldera.

La Caldera disposa de tres sales amb dimensions, configuracions, equipaments i possibilitats diferents que defineixen el tipus de treball que poden acollir. T’aconsellem que visitis els següents links per adequar la teva proposta a les seves característiques:

 

sala 1

sala 4

sala 6

 

 • >Es cobriran les despeses de viatges nacionals i internacionals (dins de la Comunitat Europea) i possibilitat d’allotjament.
 • >Aportació econòmica per cobrir les despeses mínimes que es generin en el període de residència a La Caldera. Entre 400€ i 900€ depenent de les necessitats i característiques de cada projecte.
 • >Possibilitat d’acompanyament i seguiment artístic durant el procés de treball en diàleg amb l'equip de La Caldera.
 • >Oportunitat de generar contextos adequats per a compartir els procés de creació i obrir-lo a mirades externes amb diferents nivells d’exposició en el marc de les Càpsules de Creació en Cru.
 • >Inscripció gratuïta a Sporá Prógrama i a la programació de les activitats de La Caldera.
 • >Opció de participar en alguna de les diferents activitats, projectes d'intercanvi i col·laboracions que genera La Caldera
 • >Una sessió gratuïta d’assessorament amb Elclimamola
 • >Accés a internet via WiFi
 • >Accés als espais comuns del centre
 • >Visibilitat i difusió a través dels diversos canals de comunicació del centre

 

Documentació a enviar per a la modalitat de creació:

# Formulari omplert. Omple'l aquí

# Descripció del projecte a realitzar amb breu síntesi de la idea i moment actual de la proposta: punt de partida o motivació, línies generals, metodologia, interessos i objectius del treball  que es pretén dur a terme al llarg de la residència [màxim 3 pàgines]

# Imatges o fragments de vídeo de treballs previs o de la proposta presentada, en el cas que ja s’estigui treballant. 

# Informació complementària: materials o continguts relacionats, antecedents o referents, trajectòria i treballs anteriors...

# Equip artístic i de producció amb CV dels participants: trets més rellevants a nivell de formació i experiència professional. [màxim mitja pàgina per persona]

# Calendari de treball, possible periodització

# Especificar si la proposta està recolzada per altres centres o espais i si compta amb alguna coproducció o suport públic.

# Foto retrat de l’artista sol·licitant

 

Enviar tota la documentació per correu electrònic residencies@lacaldera.info

 

Període de recepció de projectes i resolucions:

El termini per a la recepció dels projectes va del dimarts 13 d’octubre fins el dilluns 2 de novembre del 2020 a les 23.59h.

 

Informació de contacte:

La Caldera 

Telèfon 934156851

residencies@lacaldera.info