Residències tècniquesLa Caldera disposa d’una sala amb càmera negra i equipament tècnic per poder treballar la posada en escena i fer mostres obertes al públic amb capacitat màxima de 100 persones, idònia per acollir residències tècniques per a propostes de petit i mitjà format en la seva darrera fase d’elaboració o que per a la naturalesa de la recerca necessitin d'una espai amb dotació tècnica.

 

Oferim

  • >Cessió de la sala per un període màxim de 5 dies, de manera continuada per facilitar la implementació de la proposta en el cas dels projectes que estiguin a la seva fase final. I en el cas de processos de recerca amb necessitat de dotació tècnica s'oferirà un màxim de 10 dies. El calendari i període es concretarà amb els creadors segons les necessitats de cada projecte i en relació a la disponibilitat del centre.
  • >Equipament tècnic: il·luminació, so, projector de vídeo.
  • >Serveis i assistència tècnica gratuïts per al muntatge i desmuntatge.
  • >En cas de que el projecte resident no compti amb tècnics propis o no siguin suficients per als objectius de la residència, s’estudiarà la possibilitat d’ampliar el suport tècnic i es pactaran prèviament les condicions.
  • >Es cobriran les despeses de viatges nacionals i internacionals (dins de la Comunitat Europea) i possibilitat d’allotjament.
  • >Inscripció gratuïta a Sporá Prógrama i a les activitats de La Caldera.
  • >Opció de participar en alguna de les diferents activitats, projectes d'intercanvi i col·laboracions que genera La Caldera
  • >Una sessió gratuïta d’assessorament amb Elclimamola
  • >Accés a internet via WiFi
  • >Visibilitat i difusió a través dels diversos canals de comunicació del centre

 

Documentació a enviar per a la modalitat de residència tècnica:

# Formulari omplert. Omple'l aquí

# Descripció o dossier de la proposta que es vol treballar 

#Previsió de necessitats d'espai, equipament tècnic i personal que es puguin avançar, així com respecte a la duració i el període idoni aproximat per a la residència.

# Imatges o fragments de vídeo de la peça, en el cas que ja s’estigui treballant.

# Informació complementària: metodologia, materials o continguts relacionats, antecedents o referents, trajectòria i treballs anteriors...

# Equip artístic, de producció i tècnic amb CV dels participants: trets més rellevants a nivell de formació i experiència professional. [màxim mitja pàgina per persona]

# Especificar si la proposta està recolzada per altres centres o espais i si compta amb alguna coproducció o suport públic.

# Foto retrat de l’artista sol·licitant

 

Enviar tota la documentació per correu electrònic residencies@lacaldera.info

 

Període de recepció de projectes i resolucions:

El termini per a la recepció dels projectes va del dimarts 13 d’octubre fins el dilluns 2 de novembre del 2020 a les 23.59h.

 

Informació de contacte:

La Caldera 

Telèfon 934156851

residencies@lacaldera.info