Procés de selecció per a la Direcció Artística de La Caldera

Enviar CV i carta de motivació fins al 29 d’abril de 2016La Caldera Les Corts. Centre de Creació i Arts Escèniques


La Caldera és un projecte col·lectiu liderat per un grup d’artistes que neix originalment l'any 1995 a Gràcia, Barcelona. Ha estat  durant 20 anys un centre de creació de dansa i arts escèniques pioner tant a Catalunya com a l’Estat espanyol. A l’abril del 2015 La Caldera s'incorpora a  la xarxa pública de les fàbriques de creació impulsada per  l' Ajuntament de Barcelona. La Caldera Les Corts inicia la seva trajectòria amb l'adaptació dels antics cinemes Renoirs finançada per l' Ajuntament de Barcelona amb una cessió de la gestió a l’equip de La Caldera.

 

El darrer equip de gestió, producció i direcció, juntament amb alguns dels socis fundadors i altres artistes que es van anar afegint en el camí, comença una nova etapa per a dur a terme un projecte públic amb una gestió privada a una nova seu i en un nou barri, el districte de Les Corts.

 

 Aquesta nova Caldera vol ser un centre de creació "possibilitador", un espai obert  i flexible  per pensar, fer i difondre la creació escènica actual  a partir del cos i del moviment i  per treballar en la seva aproximació al públic.

La Caldera és actualment un centre híbrid de creació i recentment també d’exhibició, amb la inauguració d’una nova sala amb una mínima dotació per l’exhibició.

Com a projecte de futur encara resta pendent  desenvolupar i articular uns serveis compartits de producció, distribució i de recerca de recursos per donar resposta a algunes de les necessitats més urgents dels nostres artistes i creadors locals. 

 

A  través del seu programa de residències  La Caldera dóna suport a artistes escènics de diferents edats, trajectòries i perfils.  El nucli  dels creadors que la van configurar és en sí mateix força eclèctic i apunta moltes línies, interessos i estètiques diferents. Per tant, la seva aposta és recolzar la consolidació de trajectòries artístiques, ja sigui d' artistes joves o veterans, més enllà  de definir  unes línies estètiques d'interès comunes.

 

Els artistes acompanyats d'un equip professional de gestió i producció aporten a la gestió capacitat creativa, flexibilitat i escolta. El seu coneixement i l’experiència dels processos i de la realitat que viuen cada dia, fa que en aquest centre de creació la gestió i la mirada de l’artista vagin juntes.

 

​Una altra missió indispensable per a La Caldera és treballar per fer accessible als ciutadans la gran diversitat de llenguatges i de formes d’expressió artístiques actuals en les arts escèniques contemporànies.

 

Marc organitzatiu

La Caldera és un espai de titularitat municipal, en el marc del programa Fàbriques de Creació de Barcelona, i gestionada per l’associació cultural sense afany de lucre A.C.D.A.C.

 

Convocatòria

La Caldera anuncia l’obertura d’un procés de selecció per a la Direcció artística del centre.

 

Condicions:

Durada del contracte: 2017– 2019

Dedicació completa, jornada variable i flexible a definir.

Retribució bruta anual primer any: 24.000€

Traspàs amb l’actual direcció: es pactarà amb el candidat/a seleccionat.

 

Requisits:

 • Experiència en dansa i arts escèniques contemporànies.
 • Coneixement del sector de la dansa i les arts escèniques local, nacional i internacional. 
 • Experiència en gestió/organització i visió estratègica
 • Capacitat de treball en equip i de lideratge.
 • Dots per a la planificació i gestió, negociació
 • Capacitat de comunicació i de representació institucional.
 • Habilitat per fomentar  l’establiment de relacions de col·laboració.

 

Funcions:

 • Elaboració de l’estratègia de programació de La Caldera, recerca de fonts de finançament vinculat als diferents projectes artístics.
 • Seguiment del desenvolupament  de la correcta execució de projecte dins les seves diverses línies d’acció: territori, formació, creació-exhibició
 • Creació  dels nous serveis de producció i distribució, i acompanyament a creadors.
 • Seguiment i establiment de noves xarxes de col·laboració amb altres espais i projectes d’àmbit local, nacional i internacional.
 • Organització  dels equips de treball, supervisió de pressupostos i coordinació general del projecte conjuntament amb la gerència .
 • Representació institucional i sectorial.
 • Garantir un funcionament de servei públic obert, participatiu i transparent.
 • Disseny d’estratègies que fomentin la participació, l’accessibilitat i la creació de nous públics.

 

 

Procediment de selecció:

El termini de presentació d’una carta de motivació i CV estarà obert fins al 29 d’abril del 2016.

Enviar a lacaldera@lacaldera.info

 

Els candidats pre-seleccionats seran convocats a una sessió informativa abans del 7 de maig on es presentaran les condicions (pressupostos, línies de treball, equip) per poder elaborar un projecte a 3 anys per a La Caldera 2017 – 2019.

 

Termini límit de presentació dels projectes: 30 de juny 2016.

 

Resolució:  31 de juliol 2016.

 

Traspàs amb l’actual direcció artística, coordinació i equip de producció:  a pactar, entre setembre i desembre segons disponibilitat.

 

La comissió de selecció estarà formada per: 2 membres de l’equip de gestió de La Caldera, 2 socis de La Caldera, 1 representant de l’APDC, 1 representant de l’ICUB i 1 professional extern convidat.