18 jun 2023

Convocatòria per a la Direcció Artística 2024-2027

CONVOCATÒRIA: SELECCIÓ DIRECCIÓ ARTÍSTICA DE LA CALDERA 2024-2027

La Caldera és un centre de creació de dansa pioner tant a Catalunya com a Espanya. Un projecte col·lectiu que neix originalment el 1995 a Gràcia, Barcelona, liderat pel grup d'artistes fundadors de l'associació sense ànim de lucre A.C.D.A.C. (Associació Cultural pel Desenvolupament d’Activitats Coreogràfiques).

L'abril de 2015 La Caldera es trasllada al barri de Les Corts, a l'espai municipal dels antics cinemes Renoir, gràcies a una cessió temporal de gestió, i s'incorpora a la xarxa pública de Fàbriques de Creació impulsada per l'Ajuntament de Barcelona. Comença així una nova etapa per a dur a terme un projecte públic amb una gestió privada en una nova seu i en un nou barri.

L'associació és en si mateixa un col·lectiu bastant eclèctic, integrat actualment per artistes i productores, que apunten moltes línies, interessos i estètiques diferents. L'associació acompanya a l'equip professional de direcció, gestió i producció, vetllant pel correcte desenvolupament del projecte, aportant el seu coneixement i experiència i fent que en aquest centre de creació, la gestió i la mirada artística vagin juntes.

La Caldera és un espai possibilitador, obert, flexible, amb capacitat d'escolta i acollidor per a pensar, explorar, crear i difondre la creació escènica actual a partir del cos i del moviment i per a treballar en la seva aproximació al públic. Un espai que ofereix contextos que permeten enriquir els processos creatius i el desenvolupament personal i artístic continuat. I un lloc que permet visibilitzar treballs en procés en un context de confiança. La Caldera compta a més amb una sala adequada també per a l'exhibició de propostes de petit i mitjà format.

A través del seu programa de residències La Caldera secunda i acompanya a artistes escènics de diferents edats, trajectòries, perfils i procedències, que consideren el cos com a matèria central de la seva recerca.

Una altra missió indispensable per a la Caldera és treballar per a fer accessible a la ciutadania la gran diversitat de llenguatges i de formes d'expressió artístiques actuals en les arts escèniques contemporànies, i explorar diverses vies i contextos de transmissió i d'obertura. A més del programa d'exhibició pública i d'obertura de processos, desenvolupa activitats familiars, educatives i vinculades al barri de Les Corts.

Marc organitzatiu

La Caldera és un espai de titularitat municipal, en el marc del programa Fàbriques de Creació de Barcelona, i gestionada per l'associació cultural sense ànim de lucre A.C.D.A. C.

L'associació està actualment formada per 13 socis/es.

L'equip de gestió de La Caldera acompanya el desenvolupament del projecte de la direcció artística.

 

CONVOCATÒRIA

La Caldera anuncia l'obertura d'un procés de selecció per a la Direcció artística del centre.

Condicions:

Durada del contracte: 4 anys (2024- 2027)

Contracte jornada completa, amb horari variable.

Retribució bruta anual: 32.000 €

Possibilitat de plantejar una direcció compartida, però amb el repartiment de la retribució econòmica que implicaria.

Incorporació el gener de 2024, amb temps previ de traspàs amb la direcció actual a la fi de 2023, a pactar conjuntament.

Requisits:

 • Experiència en dansa i arts escèniques contemporànies.
 • Coneixement del sector de la dansa i les arts escèniques local, nacional i internacional.
 • Experiència en gestió / organització i visió estratègica.
 • Visió i responsabilitat pública.
 • Capacitat d'escolta, diàleg i acompanyament d'artistes i els seus processos creatius.
 • Capacitat de treball en equip i de lideratge.
 • Dots per a la planificació i gestió, negociació.
 • Capacitat de comunicació i de representació institucional.
 • Habilitat per a fomentar relacions de col·laboració.
 • Comprensió del Català. Escriptura i parla de català i/o castellà.

Es valorarà positivament, malgrat no ser requisit:

 • Escriptura i parla d'anglès i d'altres llengües.
 • Ser artista en actiu o una persona amb una mirada artística i en contacte estret amb projectes relacionats amb la creació contemporània.
 • Plantejar un enfocament singular, personal i creatiu. Engrescador, integrador, intergeneracional, interdisciplinari, inclusiu.

Les línies de treball que ens interessa potenciar són:

 • La Caldera té una sala amb llicència per a la concurrència pública amb un aforament per a 100 persones. Ens agradaria donar més protagonisme a l'exhibició, que aquest espai tingui una mirada que doni cabuda a treballs diversos a nivell conceptual, estètic, etc.
 • Volem continuar mantenint i actualitzant el programa de residències, projecte clau del centre, especialment per fer costat a trajectòries de joves creadors/es, i alhora deixar sempre un espai també per a artistes consolidats/des i de diferents edats.
 • Ens interessa molt pensar què i com aporten les arts i els/les artistes a la ciutadania en general.

Funcions:

 • Disseny, execució i seguiment del projecte artístic en les seves diverses línies d'acció: suport a la creació, residències, transmissió de coneixement, exhibició i territori. En coordinació amb l'equip de gestió.
 • Disseny de la convocatòria pública per a la selecció de projectes d'artistes en residència amb una comissió mixta.
 • Acompanyament dels projectes i artistes. Disseny i desenvolupament de programes de suport.
 • Generar contextos que facilitin la transmissió de coneixement, pràctiques i metodologies.
 • Elaborar l'estratègia de programació i exhibició de La Caldera.
 • Desenvolupar les diferents línies del programa educatiu i vinculat amb el territori.
 • Atendre el teixit local i vetllar per l'equilibri entre les propostes nacionals i internacionals i per la diversitat generacional.
 • Seguiment i establiment de noves xarxes de col·laboració amb altres espais i projectes d'àmbit local, nacional i internacional.
 • Treballar amb atenció a la realitat del context actual i establir aliances de col·laboració i complementarietat.
 • Supervisió del desenvolupament de l'equip de treball, pressupostos i coordinació general del projecte juntament amb gerència i responsable de gestió i producció.
 • Representació institucional i sectorial juntament amb gerència.
 • Garantir un funcionament de servei públic obert, participatiu i transparent.
 • Disseny d'estratègies que fomentin la participació, l'accessibilitat i la creació de nous públics.

 

PROCÉS DE SELECCIÓ

Primera fase

Enviar a l'adreça lacaldera@lacaldera.info :

 • C.V.
 • Carta de motivació
 • Breu text explicant “Què és per a tu un centre de creació de dansa en el context actual i quines haurien de ser les seves funcions prioritàries?”

Termini: fins el 18 de juny de 2023

 

Les persones candidates pre-seleccionades en la primera fase seran convocades a una sessió informativa la setmana del 3 de juliol, on es presentaran les condicions (històric del projecte, pressupost, línies de treball, equip) per a poder elaborar un projecte a 4 anys per a la Caldera 2024-2027.

 

Segona fase

Elaboració d’un programa d'estratègia i actuació, en el qual es reflexioni sobre la projecció i el posicionament artístic de La Caldera en els pròxims 4 anys, i indicant propostes a desenvolupar en les diferents línies d'acció.

Termini límit de presentació dels projectes: 10 de setembre 2023

Avaluació dels projectes i candidatures presentades i possibilitat de sol·licitud d'entrevistes.

Resolució: 29 de setembre de 2023

 

Traspàs i incorporació

Temps de traspàs amb l'actual direcció artística, coordinació i equip de producció: a pactar, entre octubre i desembre segons disponibilitat.

Incorporació efectiva: gener 2024

 

Comissió de selecció

La comissió de selecció estarà formada per: 1 representant de l'Ajuntament de Barcelona, 1 artista extern, gerència La Caldera, 1 persona de l’equip de gestió, 1 membre de l’associació ACDAC.