8 - 12 ago 2016

El Cristall Fluid

Frey Faust > El Cristal Fluido
Els patrons ondulants de moviment expressen el caràcter arquitectònic de tota energia i forma en aquest univers, l'espiral. La pràctica del moviment en forma ondulant és sanadora i profundament instructiva i representa la fina comprensió i l'ús conscient dels recursos del cos.
 
El Axis Syllabus designa les masses corporals com "motors", en el sentit que posseeixen la potència de crear i propulsar l'energia; i a les articulacions com "centres" que administren el moviment, oferint momentum, pèndols i palanques per a les masses motores. Els motors poden sumar-se o aïllar-se. El moviment pot iniciar des de la distància o des de la proximitat.
 
La seqüenciació pot ser més o menys caòtica o dirigida. L'associació dels ossos i els teixits connectius ofereix opcions il limitades per a la integració o la diferenciació tensional.
 
En aquesta classe practicarem la transferència límpida de l'energia cinètica d'un motor a un altre, i analitzarem les opcions específiques vectorials mentre observem els límits sans per a l'alineació corporal.

Un veterà de l'escena novaiorquesa de la dansa contemporània, amb renom europeu i un circuit internacional de gires. En els últims 20 anys, el seu enfocament s'ha dirigit cap al valor educatiu de la ciència aplicada en les arts, centrant-se en l'anatomia i la física, juntament amb aspectes de la sociologia i la ciència cognitiva. Al final de la dècada dels 90, amb l'ajuda de col·legues del món de l'art i la ciència, va consolidar un sistema interdisciplinari per a l'anàlisi i la referència del moviment, que va denominar l'Axis Syllabus (AS).

Axis Syllabus

"Axis" es refereix a les coordenades vectorials que permeten calcular els valors inercials i les equacions de l'energia cinètica; "Syllabus" significa "llista" o "lèxic" per organitzar aquests referents, a través de la seva relació amb la pràctica documentada. Amb un impacte transversal no-específic, l'AS ha obtingut una resposta entusiasta internacional, tant de diferents artistes orientats cap a la performance com d'un ampli sector de la comunitat científica. Fa 12 anys, motivat pel creixent interès en el seu treball, Frey va fundar la Comunitat Internacional per a la Investigació en l'Axis Syllabus (ASRIC), on va desenvolupar un procediment per a l'acreditació d'instructors a través de centres operatius en set països, amb milers de participants.

Més sobre FREY FAUST a La Caldera