Andrea Pellejero

ANDREA PELLEJERO El 2019 em vaig graduar a l'Institut del Teatre en l'itinerari de visual, un reducte de llibertat i experimentació dins la institució. Durant la formació ens vam ajuntar diverses companyes i vam fundar el col·lectiu Las Huecas. Amb elles he cocreat Projecte92' (Antic Teatre) i Aquellas que no deben morir (Festival TNT 2021). Com a treball de final de carrera vaig presentar una versió del que ara s'estrena al Festival Sâlmon, Solo vine a bañarme. Aquell mateix any, també vaig dirigir Cartografia del cos estrany de Maria Jové (Sala Planeta). El 2020 vaig fundar la companyia Monte Isla, amb la qual vaig estrenar el 2021 Allí donde no estamos (Espai nyamnyam). Actualment, Monte Isla és companyia resident del Festival TNT amb Donde empieza el bosque acaba el pueblo i estic fent l'ajudanta de direcció de José i la Barcelona Dissident de LaLinea (Teatre Lliure). Com a professional estic interessada en la perifèria de les arts i en la versió més essencialista del teatre: l'artesania com a tècnica analògica de ficció. Un dels meus objectius és descentralitzar el teatre contemporani de les ciutats.

Andrea Pellejero a La Caldera