Anna
Fontanet

Profile picture for user Anna Fontanet

ANNA FONTANET. Ballarina, coreògrafa i artista independent, incorpora la composició sonora, les arts visuals i altres arts digitals en els seus projectes performatius. Com a creadora en l’àmbit de la dansa s’interessa per obrir espais de comunicació a través de la composició instantània, i defensa l’art com a llenguatge lliure d’estigmes socials, físics o de gènere. A partir de 2017, i després d'haver col.laborat professionalment com a ballarina freelance per diversos coreògrafs europeus, inicia la seva trajectòria com a artista independent. La seva primera peça va ser BLANC SALVATGE, presentada a festivals de Munic, Barcelona i el País Basc. Actualment es troba en procés de creació de N.A.N. (Now ask nothing). Com artista sonora s'interessa pel "Field recording" com a tècnica per recopilar material sonor, així com a la programació de composicions digitals autogeneratives dissenyades per a les seves peces. Com a creadora s'interessa a obrir espais de comunicació entre el moviment i el pensament crític.

2020
2022
Residència de creació
Residència tècnica

NAN

NAN (Now ask nothing) és un procés d'investigació enfocat a la creació trajectòries emocionals. Informació sonora circumstancial o deliberada abocada a temptatives i/o expectatives en moviment. Partint com a elements en escena: el cos, la veu, el moviment i la freqüència sonora. La metodologia de treball en aquest període qüestiona els conceptes de continuïtat, transformació i l'element discursiu de la trajectòria en moviment. Així com la percepció tridimemsional temporal, entre el moment present, passat i futur immediat.

2019
Residències en xarxa

Blanc Salvatge

Podem identificar qualsevol tipus de so? Quan perdura l’impacte del so? Com ressona en els nostres cossos? Amb quina velocitat ens afecta? En els darrers anys, Anna Fontanet ha investigat al voltant de les freqüències, dels cossos sonors i del moviment, amb l’objectiu de generar paisatges sonors que transformin constantment el gest. Les freqüències generades per l’ordinador, els sorolls d’electrodomèstics, els frens d’un vehicle, el tic tac d’un rellotge o els cants harmònics, són font de recursos per a generar composicions sonores i anàlisis per a la proposta de moviment.

Blanc Salvatge és una recerca sobre el so i tot allò que ens evoca, físicament i emocionalment. Un solo performatiu basat en la percepció del cos com paisatge, una experiència artística que interpreta l’espai i el transforma amb el moviment.

Residència en col·laboració amb la presentació de la peça Blanc Salvatge dins la Quinzena Metropolitana de dansa.