Gemma
Peramiquel

2016
Residència de creació
Residències en xarxa

Lumox Movitux

Lumox  Movitux és una peça de performance en moviment, so, text i imatge. L'espectador pot percebre el moviment atòmic del cos total, amb tot el físic i el tangible, l'emocional i el psíquic. 'Lumox' està interpretada per tres performers, un pianista i projeccions audiovisuals en escena. És un projecte que obre la porta a poder arribar als conceptes científics de la coreografia. És un camí construït dia rere dia per entendre les connexions interpersonals que no són recognoscibles a simple vista.

Aquesta peça va ser creada en base a El Món, la carn (l'últim cop), de la Cia. La Sota de Bastos de Jordi Cardoner en el marc del ReMouTe 2016 que organitza l'APdC I  la Fundació SGAE, amb l' objectiu de transmetre el coneixement entre els artistes de diferents generacions i amb diferents punts de vista.

Residència en col·laboració amb el ReMouTe 2016 de l'APdC.