Marcel
Bassachs

Profile picture for user Marcel Bassachs

MARCEL BASSACHS. Ballarí i coreògraf, va estudiar a PARTS (Bruxelles) amb Anne Theresa (Rosas), Lance Grice (Trisha Brown), Pina Baush, Wim Vandekeybus... Comença la seva carrera com a ballarí amb la Cia. Vicente Saez i continua la seva carrera: Sui Generis (França), Ted Stofer (Holanda), Gunhild Bjorsgard (Noruega), Bubulus (Barcelona). Director artístic de Moviment Lantana (2003) centra la seva recerca coreogràfica en el la pedagogía del moviment i en la recerca artística i científica. Graduat en Educació Social (UNED), Postgraduat en Producció Cultural (UB); Màster en Gestiò Cultural (UdG-UOC).

2016
Residència de creació

Espheres

Com sona l’univers? Com ens afecten les estrelles i els planetes? Quina relació rítmica es crea entre nosaltres i l’esfera celeste? Moviment Lantana s’endinsa en un espectacle sonor i coreogràfic que explora l’espai com una partitura de la volta celeste.  Tres ballarins i un funambulista interpreten el “cant” rítmic de les estrelles i dels planetes: una al·legoria poètica dels patrons i ritmes celestes d’un engranatge universal.

Més informació