Caldera Grec'18

Programa al voltant del treball de la coreògrafa portuguesa Vera Mantero que presenta la seva última creació escènica Os Serrenhos do Caldeirão, exercicis en antropologia de ficció. Comparteix també dins d'Sporá Prógrama, eines i mètodes del seu moment de treball actual amb altres creadors i creadores locals.