Dansa a les escoles 2016-2017

Tristán Pérez-Martín

Objectius de la proposta educativa:

  • Apropar als alumnes de les diferents etapes educatives al món de la creació a través de la dansa, mitjançant la programació d’espectacles de qualitat adaptats a la seva edat.
  • Posar als alumnes en contacte directe amb els creadors i artistes per conèixer millor la disciplina de la dansa i tots els aspectes que l’han composat, tant artístics com professionals.
  • Aconseguir una visió diferent i més profunda enfront del fet artístic i el món de la creació.

Preu dels espectacles: 3,63€ per alumne

Escoles de Les Corts gratuït

Inscripcions: info@lacaldera.info