En Residència 2020-2021

La Caldera participa per tercera vegada en el programa En Residència desenvolupat per l'Institut de Cultura de Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona durant el curs 2020 - 2021. En aquesta ocasió hem convidat les artistes Sarah Anglada i Linn Johansson a desenvolupar el seu procés creatiu amb alumnes de l'Institut Pedralbes. L'Institut Pedralbes participa del projecte d'En Residència aquest any amb alumnes de 4t d'ESO i l'acompanyament de les docents Oliva Briansó i Blanca Pérez Portabella.

"LA IMATGE"

Partim de la paraula "IMATGE". La imatge exterior i la imatge interior (referint-nos a la moda, els canals virtuals, la TV, l'art visual ... i a l'altre extrem, la capacitat interior d'imaginar, resoldre, pensar, reflexionar ...).

"LA FOTO I LA REALITAT"
La foto com una captura de la realitat, una cosa que és abans que la paraula. Com el cos, que és abans que la paraula.
La imatge vertadera. La imatge que mostra. La imatge que menteix. La imatge falsa. La imatge que reflecteix i explica. La imatge que censura. La imatge que provoca. La imatge que reconcilia.
La foto estàtica i la foto viva.
La foto que construeix i la foto que destrueix.
La imatge i la ficció.
I com a contrapunt, el cos real, el cos físic. El moviment i la dansa com a llenguatge.

Inicialment volem dedicar el temps per conèixer el llenguatge del cos, dels nostres cossos, des de pautes senzilles individuals, a pautes a dos o en grup. Desenvolupar un treball que sempre respecti les condicions personals, les singularitats i les diferències de tothom. Treballarem sempre des de la possibilitat i la limitació particular de cada persona. Desitgem conscienciar sobre el cos propi, el de l'altre, l'espai i l'observació global, i així poder treballar en equip i utilitzar les nostres forces dins d'un col·lectiu.

Inevitablement, ara mateix estem en l'era de la imatge, de la invasió i del bombardeig visual, així que aprofitarem fonts actuals com Instagram, tik tok, vídeos, videoclips,... i al mateix temps aprofitarem arxius i canals antics, diferents fonts històriques i artístiques del llenguatge de la comunicació visual, com fotos, revistes, catàlegs... Volem donar eines per aprendre les múltiples oportunitats que dóna l'art d'observar una imatge i poder entendre-la des de perspectives àmplies i variades.

La finalitat és oferir un terreny on els alumnes puguin qüestionar-se en el pla personal, qüestionar l'entorn, qüestionar el món, la vida, i obtenir eines, per conèixer-se millor a si mateixos, respectar-se entre ells, i aprendre a estar a favor d'un treball col·lectiu. La importància de l'individu en un grup, en la societat. Quina és la raó de moure? De moure’s? Cap a on moure? Des que quina referència em moc? Què comunico? Com comunico?

A partir d'aquí treballarem sempre amb el motor creatiu de la imatge / la foto, per explicar una infinitat de possibilitats i fer treballar la imaginació, la fantasia, el cos, l'anar més enllà de la imatge inicial. "Una imatge val més que mil paraules" ... aquesta dita segueix vigent en la nostra era? ... Fem-nos preguntes, moltes preguntes i anem més enllà de les nostres primeres interpretacions.

Divendres 7 de maig 2021, a les 11.30h i a les 12.45h es va fer una presentació davant de l'alumnat de l'Institut Pedralbes del treball resultant No dol l'essència. Créixer, és una por o un dol?

Presentació en residència 2021