Les Corts, Escenari Literari

La Caldera ha participat en diverses edicions del Festival "Les Corts, Escenari Literari", organitzat per Districte Les Corts, amb intervencions de dansa relacionades amb la temàtica plantejada.