Sporá Prógrama

La vitalitat i capacitat de renovació d'un ecosistema creatiu depèn de l'intercanvi d'informació, experiències i coneixement entre els seus agents. Els espais de creuament, les possibles col·lisions i simbiosis, són l'aliment indispensable per a l'aparició de noves formes i llenguatges artístics.

Sporá Prógrama neix amb l’objectiu d’impulsar la circulació de pràctiques, eines i metodologies en el context local. Hem convidat a una serie de creador(e)s a generar un encontre per compartir els seus interessos i el moment actual de la seva recerca.

Sporá Prógrama planteja un espai de transmissió de coneixements i d’impregnació mútua més que una formació en tècniques de dansa. Obert també a creador(e)s provinents d’altres àmbits interessats en nodrir la seva pròpia investigació en diàleg amb altres maneres d’entendre la creació contemporània al voltant del cos.

Amb el suport de la Fundació AISGE