Beques Barcelona Crea - Fàbriques de creació 2024

Resolució

La comissió per a la selecció de les BEQUES BARCELONA CREA – FÀBRIQUES DE CREACIÓ 2024 La Caldera - Graner, formada per Nacho de Antonio, Javier Cuevas, Dianelis Diéguez, Sonia Fernández i Silvia Zayas, han seleccionat les següents propostes:
 
Modalitat Recerca Creació - La Caldera:
Andrea El Ameri / Dislocadas: una fiesta móvil
María García Vera / La Vía Láctea

Modalitat Recerca Creació - Graner:
Feña Celedón / El archivo vivo de lo efímero
Carmen Muñoz / Invocaciones boleras o la danza de los desposeídos

Modalitat Recerca Mediació - La Caldera:
Sara Manubens / Les Remeieres (Cures, xarxa i dansa)

Modalitat Recerca Mediació - Graner:
Maria Magdalena Garzón Torrandell / Projecte d'investigació en metodologies de mediació, adreçades a l'accessibilitat de la pràctica artística, des del cos, el moviment i la creació, per a joves amb diverses capacitats del barri de la Marina.

Des de Graner i La Caldera agraïm el treball a totes les artistes presentades, i obrim un període de devolució i de feedback telefònic per a aquelles artistes que ho desitgin. 

Agendarem les trucades de 9h a 13.30h entre els dies 15 i 19 de juliol. 

Per sol·licitar aquest feedback escriu-nos a residencies@lacaldera.info

Convocatòria

Convocatòria extraordinària

Residències Creadores Investigadores

BEQUES BARCELONA CREA – FÀBRIQUES DE CREACIÓ 2024

 

La Caldera i el Graner obren una convocatòria extraordinària de residències en la modalitat Creadores Investigadores Beca Barcelona Crea - Fàbriques de Creació 2024.

Les Beques Barcelona Crea – Fabriques de Creació són una iniciativa de la Xarxa de Fàbriques de Creació, amb el suport de l’Institut de Cultura, per donar suport als processos previs a la producció que acompanyen la creació de propostes artístiques: conceptualització, gestació, investigació, experimentació, documentació i assaig. Amb aquests ajuts es vol contribuir a mantenir l’impuls cultural i científic de la ciutat oferint recursos per desenvolupar processos de recerca i innovació artística a la ciutat.

Per primer any, La Caldera i el Graner, les dues “fàbriques de creació” de Barcelona dedicades a la dansa i les arts vives, convoquen, juntament amb l’Institut de Cultura, 6 Beques Barcelona Crea – Fabriques de Creació en dues modalitats:

 1. Modalitat Recerca Creació (4 beques: 2 La Caldera i 2 Graner)
 2. Modalitat Recerca Mediació (2 beques: 1 La Caldera i 1 Graner)

Aquesta col·laboració té com a objectiu impulsar plegades la tasca de recerca –teòrica i pràctica– i mediació de les artistes vinculades a la ciutat que treballen al voltant de la dansa, el cos i el moviment i fer-ho de manera sostenible per a les creadores i les institucions convocants.

Dates i durada

Es preveu acollir 6 projectes a desenvolupar entre setembre de 2024 i juliol de 2025 en un marc de Recerca, Creació i Mediació al voltant de la dansa i les pràctiques contemporànies de cos i moviment, amb una durada aproximada de 6 mesos de vinculació amb l’equipament, en temps no necessàriament consecutius dins del període d’execució.

Les beques es desenvoluparan en un dels dos equipaments convocants:

 • 3 a La Caldera (2 modalitat recerca/creació + 1 modalitat mediació)
 • 3 al Graner (2 modalitat recerca/creació + 1 modalitat mediació)

Destinataris/destinatàries

Les beques estan dirigides a:

Artistes / col·lectius amb trajectòries provinents de qualsevol àmbit artístic que considerin el cos i/o el moviment com a matèria, eina o pregunta central en el seu projecte de recerca-creació.

Requisits

Mantenir relació amb la ciutat de Barcelona o la seva àrea metropolitana: Artistes/ col·lectius/ propostes han de ser residents a Barcelona, ​​estar vinculades a projectes artístics a la ciutat i el context metropolità i/o l'objecte del qual tingui relació amb la ciutat de Barcelona o la seva àrea metropolitana.

 

Modalitats:

Modalitat Recerca Creació (4 beques, 2 La Caldera i 2 Graner)

 • Els projectes a desenvolupar han de ser de nova creació, tenir un marcat caràcter investigador dirigit i vinculat amb la creació (que no amb la producció).
 • Han de trobar-se i proposar-se en un estadi de pensament, recerca, conceptualització, escriptura, trobada, acció, experimentació, reflexió i registre. És a dir, en fase de desenvolupament de la proposta artística, prèvia a la producció.
 • No es valoraran les propostes que hagin estat presentades amb anterioritat públicament, sigui per part de la persona o entitat participant a la convocatòria o per part d’altres persones o entitats. Tampoc les propostes que hagin portat a terme les fases que cobreix l’ajut (desenvolupament de la proposta artística previ a la producció).
 • La Caldera valorarà especialment aquells projectes oberts al diàleg amb els propis processos i operacions desenvolupades al centre, així com aquells que puguin oferir una obertura, mostra, presentació del procés i/o resultats de la recerca
 • Des del Graner es tindran en compte els projectes que puguin vincular-se a la línia d'arxiu i pensament, contribuint a obrir noves preguntes i reflexions al voltant del cos i l'acció coreogràfica.

Modalitat Recerca Mediació (2 beques, 1 La Caldera i 1 Graner)

 • Els projectes a desenvolupar han de tenir un marcat caràcter investigador i de prototipat, vinculats amb la mediació i en relació als contextos i territoris situats de la Caldera i del Graner.
 • No es valoraran les propostes que hagin estat implementades amb anterioritat a altres entitats, entenent que la beca proposa un temps i uns recursos per dissenyar i desenvolupar dispositius de mediació conjuntament i en relació singular amb les necessitats de La Caldera i del Graner.
 • La Caldera valorarà especialment projectes situats i plantejats al barri de Les Corts i dirigits a prototipar i dinamitzar la relació amb persones joves (14-18 anys) i al costat de les entitats culturals i cíviques del districte.
 • Des del Graner es tindran en compte aquells projectes situats i plantejats al barri de La Marina enfocats a investigar sobre la relació que un centre de creació estableix amb el seu territori de proximitat i la vinculació amb les seves comunitats ciutadanes i/o educatives.

 

Què ofereix aquesta convocatòria?

L'objectiu és oferir temps, espai, recursos econòmics, materials i d'acompanyament (de l'equip i de la direcció / coordinació artística) per aprofundir en els processos i les matèries de treball, en un context que permeti la maduració, l'evolució i l'expressió màxima de les propostes presentades.

Oferim:

 • Espai de treball gratuït a sala i taula. La temporalitat (intensitat, durada, calendari...) s'estudiarà i pactarà per ajustar-se a les necessitats i ritmes de cada projecte, tenint en compte la disponibilitat en relació amb altres activitats dels centres.
 • Tant La Caldera com El Graner disposen de tres sales amb dimensions, configuració, equipament i possibilitats diferents que defineixen el tipus de feina que poden acollir. T'aconsellem que visitis la web de La Caldera i del Graner per conèixer les possibilitats de treball.
 • Aportació econòmica de 6.000 € bruts en concepte de beca.
 • Acompanyament i seguiment artístic i de coordinació durant el procés de treball en diàleg amb els equips dels centres, amb espais aliats i d'altres artistes acollides i convidades durant el període de realització del projecte.
 • Oportunitat de generar contextos adequats per compartir els processos de recerca i creació, i obrir-los a mirades externes amb diferents nivells d'exposició.
 • Opció de participar en alguna de les diferents activitats de formació i de comunitat, projectes d'intercanvi i col·laboracions que generen La Caldera i El Graner.
 • Accés a internet via WiFi.
 • Accés als espais comuns dels centres.
 • Visibilitat i difusió a través dels diversos canals de comunicació dels centres.

 

Documentació a enviar:

Tota la informació i documentació es complimentarà i adjuntarà en un formulari amb la següent informació:

 • Descripció del projecte a fer amb breu síntesi de la idea, punt de partida o motivació, línies generals, metodologia, interessos i objectius del treball que es pretén dur a terme al llarg de la residència [màxim 9.000 caràcters].
 • Trajectòria i treballs-projectes anteriors [màxim 3.000 caràcters].
 • Equip artístic amb CV dels participants: aspectes més rellevants a nivell de formació i experiència professional [màxim 1.500 caràcters per persona].
 • Calendari de treball i possible periodització.
 • 3 imatges (JPEG) o fragments de vídeo de treballs previs o de la proposta presentada, en cas que ja s'estigui treballant. Les imatges acompanyaran un petit crèdit explicatiu.
 • 1 vídeo de fins a 5 minuts de durada (enllaç sense contrasenya) de presentació del projecte en primera persona per part de la/les sol·licitants.
 • Foto retrat de l'artista o col·lectiu sol·licitant.
 • Acreditació de la vinculació de l’artista sol·licitant o el projecte amb la ciutat de Barcelona.
 • Altre material rellevant per a la valoració (adjuntar)

Modalitat de creació i investigació omplir aquí

Modalitat de Mediació omplir aquí

 

Criteris de valoració:

El criteri principal serà la qualitat de la proposta artística i el seu interès dins del context de la investigació i creació escènica contemporània, així com la capacitat de reverberar de manera crítica amb els centres de creació convocants, amb els seus processos de treball i amb la resta d'artistes residents (modalitat recerca-creació). I la capacitat d'analitzar, coordinar, prototipar i activar processos imaginatius al costat de la comunitat (modalitat mediació).

A continuació apuntem altres elements, criteris i interessos que posem en valor i que, amb caràcter orientatiu, us poden ajudar a presentar la vostra proposta.

 • Claredat en l'exposició de la proposta, la planificació i la coherència del projecte.
 • Noves visions i maneres d'abordar la creació i la mediació, obertes al risc, i l’experimentació amb els llenguatges, les metodologies i els formats.
 • Capacitat de generar un context de reflexió i pensament crític al voltant de la proposta.
 • Predisposició i interès per establir un diàleg amb el centre i el context per definir conjuntament el mecanisme més indicat per recollir i/o compartir el coneixement fruit de les pràctiques i els processos.
 • Vinculació amb altres disciplines artístiques i àmbits de coneixement.
 • Projectes susceptibles de desenvolupar accions de mediació i participació amb connexió als interessos de la proposta.

 

Altres consideracions:

La Caldera i el Graner són projectes sensibles a la conciliació entre els temps de cura i els temps de treball, i ofereixen la flexibilitat i les condicions necessàries per acollir artistes maternants i en processos de cura d’altres persones dependents.

Tanmateix, els dos centres tenen cura i treballen en l'elaboració de protocols interns d'atenció davant de possibles situacions d'incomoditat, abús o violència en el desenvolupament dels processos de convivència i de treball als centres.

 

Procés de selecció:

Es conformarà una comissió de selecció formada per 5 persones del sector cultural i artístic: 1 persona de l’equip de La Caldera, 1 persona de l’equip del Graner i 3 persones independents amb competència reconeguda en el sector. Un cop publicada la valoració i selecció de les propostes es faran públics els noms de les persones de la comissió.

La mateixa comissió de selecció valorarà tots els projectes i serà la responsable de decidir quins projectes es desenvoluparan en cada centre.

 

Difusió:

 • Opció 1: Les persones i entitats beneficiàries estan obligades a fer constar als materials de difusió i publicitat de la proposta el suport de l’ICUB i de la Fàbrica de creació que aculli la proposta, mitjançant la menció  “Amb el suport de la fàbrica de creació corresponent”
 • Opció 2: incorporant el logotip de la Fàbrica de creació.

Propietat intel·lectual i ús de la imatge

Les persones físiques i jurídiques participants assumeixen l'autoria de les seves obres o propostes i es comprometen a no presentar materials audiovisuals, fonogràfics, musicals i d'imatge sobre els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats.

La Caldera / El Graner no es fa responsable de l'ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual per part de les persones i entitats candidates.

Amb la participació en la convocatòria de les beques les persones i entitats participants autoritzen La Caldera / El Graner a fer reproducció o difusió de les propostes en el cas que siguin beneficiàries dels ajuts, sempre que aquesta difusió sigui per motius promocionals i no tinguin un objectiu comercial.

 

Període de recepció de projectes:

El termini per a la recepció de projectes va del 3 de maig fins al 31 de maig de 2024 a les 23.59h.

La resolució d’aquesta convocatòria es publicarà a principis de juliol de 2024.

 

La Caldera ha realitzat una sessió informativa online de les dues convocatòries el divendres 17 de maig de 2024 a les 12.00h 

Enllaç a la gravació de la sessió: https://youtu.be/LM6yqe7NBQM

 

 

Informació de contacte: 

La Caldera
Telèfon: 93 4156851
Per a dubtes i consultes: residencies@lacaldera.info

El Graner
Telèfon: 93 2566183
Per a dubtes i consultes: info@granerbcn.cat

logo aj