Residències 2016

Resolució

Ja tenim els residents 2016 per a les modalitats de creació i producció.

La comissió de selecció ha estat formada per Margarida Troguet, Manel Rodríguez, Mireia de Querol, Raül Perales i Carles Mallol.

 

Arantza López i David Franch

Beatriz Vergés

Darío Barreto

Fernanda Ortiz

Laida Azkona

Marcel Bassachs

Iron Skulls

Pere Faura

Ana Rita Almeida Noutel

Marta Gálvez

Serafín Mesa i Andrea Quintana

Kolgo Arostegui i Angela Peris

Convocatòria

La Caldera Les Corts obre la convocatòria del programa de residències per al període de gener a desembre 2016.

Aquesta primera convocatòria té varies modalitats, fixeu-vos-hi bé, ja que només es pot presentar un únic projecte a una única modalitat.

Al mes de juny, hi haurà una segona convocatòria de residències per a projectes en coproducció 2016-17 que acabarem de definir en funció de les assignacions pressupostàries 2016.

Un del objectius troncals pel projecte 2016 és començar a articular una programació estable al centre per donar suport especialment als artistes locals i, és per això, que en aquesta ocasió fem èmfasi al suport a peces en estat intermedi o final de producció per a poder-les acompanyar en el seu darrer tram i poder-les presentar al centre dins la programació.

A qui s’adreça la convocatòria: a creadors, col·lectius i investigadors nacionals i internacionals de les arts escèniques de diferents edats i trajectòries provinents de qualsevol àmbit artístic però que considerin el cos i/o el moviment com a matèria, eina o pregunta central en el seu projecte. Cal tenir en compte que la caldera no pot assumir costos de viatges, allotjament i dietes dels creadors.

Que s’ofereix:

#Les residències seleccionades seran gratuïtes i a canvi es demanarà a l'artista la seva participació activa en el projecte de la Caldera. L'intercanvi es pactarà entre el creador i el centre abans de començar la residència (es detallen algunes propostes d'intercanvi al costat de cada modalitat com a referència, encara que existeix certa flexibilitat)

#Cada projecte es valorarà de forma individual segons els seves necessitats

#Les hores i períodes de residències es pactaran entre els creadors i la caldera segons les necessitats del projecte.

#La caldera disposa d’una sala amb càmera negra per a poder fer mostres obertes al públic i per a fer residències tècniques simples amb el material tècnic disponible.

Comissió de selecció:

La comissió de selecció estarà formada per professionals de les arts escèniques (artistes, productors, programadors, etc), alguns dels quals estan vinculats a la caldera i altres són externs.

Una vegada acabat el procés de selecció es farà pública la comissió.

Procés de selecció:

A partir dels materials presentats es realitzarà una primera tria per descartar les propostes que no encaixin en els objectius de la convocatòria, criteris de selecció i/o requeriments de la modalitat en qüestió. En una segona fase es duran a terme entrevistes individuals amb els candidats/es restants, ja sigui presencialment o via skype, per tal de poder dialogar i aclarir possibles dubtes relacionats amb la proposta. Un cop finalitzades les entrevistes es faran públics els projectes seleccionats per al 2016.

Tots els artistes Residents 2016 tindran les següents avantatges durant tot l’any:

# Descompte del 50 % per participar als laboratoris i cursos programats per la caldera

# Opció de participar en alguna de les diferents activitats, projectes d'intercanvi i col·laboracions que genera la Caldera

# Opció de generar una activitat on l'objectiu sigui apropar el treball de l'artista a un públic no entès, per fomentar la comprensió de la creació contemporània actual a la ciutadania. Aquesta acció pot venir proposada per l’artista, o bé, pel centre

# Informació sobre les activitats generades al centre i altres notícies del sector com convocatòries de possible interès

# Possibilitat d'obertura dels processos de creació al públic

# Possibilitat d’acompanyament artístic per part d’algun dels socis de la caldera a convenir

# Primera sessió gratuïta d’assessorament de gestió i producció

# Primera sessió gratuïta d’assessorament laboral i fiscal

A tots els artistes Residents 2016 se’ls hi demana la seva participació en:

# Espai de trobada: compromís a realitzar sessions obertes als altres artistes en residència al centre on compartir el seu projecte artístic i marc de recerca o interès

# Obertura dels processos de creació quan sigui convenient i previ acord entre l’artista i la caldera tant a professionals com a públic general, segons el cas

# Realitzar algunes tasques específiques de suport a l'entitat de forma puntual

# Afegir en la comunicació del projecte realitzat en residència el logotip de la caldera les corts

SER ARTISTA RESIDENT DE LA CALDERA IMPLICA UN COMPROMÍS ACTIU EN EL PROJECTE (EN L’ACCIÓ O EN EL PENSAMENT).

DURANT EL PERÍODE DE RESIDÈNCIA I DURANT L’ANY SENCER L’ARTISTA ES COMPROMETRÀ A SER PART ACTIVA DE LA NOSTRA COMUNITAT ARTÍSTICA.

Bases

Aquesta convocatòria s’adreça a persones físiques i persones jurídiques.

Per participar en aquesta convocatòria caldrà omplir el formulari especificant a quina modalitat s’opta i adjuntar tota la documentació que es demana segons la modalitat de residències a la que s’aplica.

Només es pot presentar un únic projecte a una modalitat.

Des de la caldera no es podran cobrir les despeses de viatges, allotjaments i dietes tot i que La Caldera farà el possible per facilitar qüestions pràctiques com ara els tràmits per sol·licitar altres ajuts complementaris o ajudar a la recerca d’allotjament a Barcelona, etc.

Enviar tota la documentació per correu electrònic residencies@lacaldera.info

Modalitats de residències:

Modalitat de Producció

Quin tipus de projectes

Material a presentar

Què ofereix La Caldera?

Contrapartida artista

Quantes residències s’ofereixen?

 

Peces que es trobin en la seva fase intermitja i/o final de producció

 

1)Projecte

 

2)vídeo assaig

 

3)Enllaços a altres obres de l'artista/ col·lectiu

 

1)Espai d'assaig gratuït.

 

2)Possibilitat de residència tècnica de màx. 3 dies

 

3) possibilitat d’acompanyament artístic

 

1)Entrenaments oberts a convenir amb la caldera i possibilitat de presentació de la producció durant un cap de setmana de tres dies

 

2)i/o altr s projectes a pactar entre l'artista i la caldera

4

Modalitat de creació

Quin tipus de projectes

Material a presentar

Què ofereix La Caldera?

Contrapartida artista

Quantes residències s’ofereixen?

 

Peces en un estat inicial o intermig de creació

 

1)Projecte

 

2)vídeo assaig (en el seu cas)

 

3)Enllaços a altres obres de l'artista/ col·lectiu

 

1) Espai d'assaig

 

2) possibilitat d’acompanyament artístic

 

1)Entrenaments oberts a convenir amb la caldera i possibilitat d'obertura dels processos de creació al públic

 

2)i/o altres projectes a pactar entre l'artista i la caldera

4

Modalitat de Producció Familiar/tots els públics

Quin tipus de projectes

Material a presentar

Què ofereix La Caldera?

Contrapartida artista

Quantes residències s’ofereixen?

 

Peces que es trobin en la seva fase intermitja i/o final de producció

 

1)Projecte

 

2)Vídeo assaig

 

3)Enllaços a altres obres de l'artista/ col·lectiu

 

1)Espai d'assaig

 

2)Possibilitat de residència tècnica de màx. 3 dies

 

3) possibilitat d’acompanyament artístic

 

1)Taller familiar i presentació de la producció

 

2)i/o altres projectes a pactar entre l'artista i la caldera

1

Projecte artístic amb vessant social

Quin tipus de projectes

Material a presentar

Què ofereix La Caldera?

Contrapartida artista

Quantes residències s’ofereixen?

 

Projecte artístic adreçat a algun tipus de col·lectiu social o vinculats amb el territori

 

1)Projecte

 

2)Enllaços a altres obres de l'artista/ col·lectiu

 

1)Espai d'assaig

 

2)Acompanyament de gestió, producció i comunicació segons necessitats del projecte

 

Participació del projecte en l’Àrea de Territori de la caldera

1

 

Modalitat de recerca

A quin van dirigides

Material a presentar

Què ofereix La Caldera?

Contrapartida artista

Quantes residències s’ofereixen?

 

Creadors o col·lectius que vulguin iniciar un procés de recerca no necessàriament vinculat a la producció d’una obra

 

 

1)Document exposant les línies generals, interessos i objectius de la recerca.

 

2)Tota la informació complementària que es consideri útil per ajudar a situar i clarificar la proposta

 

3)Qualsevol previsió de necessitats pràctiques que es pugui avançar

 

1)Espai d'assaig

 

2)Seguiment especialitzat i diàleg constant per tal d'acompanyar el procés

 

Recopilació del material d’investigació en el format que es consideri més adequat (documentació i recopilació de materials, escriptura, publicació on-line, grups de lectura i discussió, xerrades obertes o d'altres)

3

Documentació a enviar per a les modalitats de producció, creació, producció familiar i projecte social:

# Formulari omplert Descarrega'l aquí

# Projecte: descripció del projecte a realitzar amb breu síntesi de la idea o proposta, punt de partida i motivació [màxim 3 pàgines]

# Imatges o fragments de vídeo de treballs previs o de la peça, en el cas que ja s’estigui treballant.

# Calendari de treball, possible periodització

# Equip artístic i de producció amb CV dels participants: trets més rellevants a nivell de formació i experiència professional. [màxim 1/2 pàgina per persona]

# Especificar altres centres, espais, artistes que recolzen la proposta

# Indicar si compta amb alguna coproducció o suport públic

# Foto retrat de l’artista sol·licitant

Documentació a enviar per a la modalitat de recerca:

# Formulari omplert Descarrega'l aquí

# Document exposant les línies generals, interessos i objectius de la recerca que es pretén dur a terme al llarg de la residència

# Informació complementària: metodologia, materials o continguts relacionats, antecedents o referents, trajectòria i treballs anteriors...