16 jun 2022

CCC#55

Lo que no se ve és una investigació sobre les diferents formes de visualitat que es donen en el context immediatament d'una peça escènica. El projecte es pregunta sobre el mapa d'atenció que propicia una peça escènica i com reivindicar aquelles mirades que queden desplaçades a la perifèria de la nostra atenció. El que no es veu és una excusa per treballar des del cos com a mitjà òptic a través del qual poder qüestionar la modalitat d'existència de les coses que ens envolten. El projecte és una investigació pràctica que té la finalitat de construir un dispositiu capaç dhabilitar un pensament col·lectiu sobre totes aquestes qüestions.

Durant la residència a Caldera em trobaré amb diferents amigues per practicar juntes altres maneres de veure/mirar. D'aquestes trobades sorgiran els materials per poder construir el dispositiu final. Ens prenem la residència com un espai de trobada i una oportunitat per especular juntes sobre allò que no es veu.

JOSE VELASCO (Valdepeñas, 1991) es dedica a la investigació en art visuals a través de la creació digital, sonora i escènica. Té formació en art dramàtic, creació en arts digitals i investigació en cultura visual. Desenvolupa el seu treball principalment a Madrid on estrena les peces en diferents contextos de mostra i exhibició. Combina la seva tasca com a creador escènic amb el seu projecte musical Zuky Motora. A Jose li interessa investigar sobre la performativitat de la imatge, sobre el so com a propiciador d'ecosistemes escènics i del performatiu com una oportunitat per qüestionar juntes la realitat.

Més sobre Jose Velasco a La Caldera