10 - 11 jun 2016

< IUSISUSU? >

COSMO >·< ISIONS > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Guillermo Weickert y Alejandro Rojas - Marcos < IUSISUSU? >

< IUSISUSU? proposa una sessió de música i dansa contemporànies sense pautes ni restriccions inicials que puguin impedir la col·lisió entre els universos de Gillermo Weickert i Alejandro Rojas-Marcos. Dos artistes amb un domini extraordinari del cos i del piano, en una conversa deliciosa en què l'enteniment intuïtiu, l'escolta atenta i l'impuls són en cada trobada els veritables organitzadors del temps i l'espai. >

IUSISUSU? pren el seu nom d'una anècdota de rodatge de Billy Wilder com un elogi de l'imperfecte i l'inesperat. És un projecte d'improvisació concebut pel coreògraf i ballarí de Huelva Guillermo Weickert i el pianista sevillà Alejandro Rojas-Marcos amb la intenció d'entaular un diàleg entre els seus respectius llenguatges creatius al llarg de successives trobades. En aquesta ocasió, els dos intèrprets han escollit el piano de mitja cua. Les característiques de l'espai de treball i del moment de la trobada condicionen i determinen en cada ocasió el desenvolupament de la peça de manera que cada trobada pot entendre com un capítol independent, una part aïllada d'un tot superior.

> Coreògraf i ballarí Guillermo Weickert

> Pianista Alejandro Rojas-Marcos

GUILLWRMO WEICKART. Format com actor a l'Instituto del Teatro de Sevilla, i com a ballarí al Centro Andaluz de Danza, la seva trajectòria professional s'inicia després del seu pas pels Tallers de Creació Coreogràfica de la Junta d'Andalusia, en companyies de dansa com Lanònima Imperial, Mudances / Àngels Margarit o Danat Dansa, de teatre com National Theatre Wales, o el CAT (Centre Andalús de Teatre) i en companyies de teatre físic o dansa-teatre com Rubato Tanzcompagnie (Berlín), Rui Horta Stage Works (Lisboa), General Elèctrica d'Espectacles (Barcelona) o La Permanent (Madrid-Sevilla). Membre de les trobades Col·lina des de fa més de deu anys, combina la seva feina com a intèrpret amb la seva faceta de creador, dirigint i coreografiant nombroses obres per a la cia. Guillermo Weickert, així com a artista convidat per col·lectius i companyies. Com a pedagog ha impartit classes a l'Institut del Teatre de Barcelona, l'Escola Superior de Dança de Lisboa, els conservatoris de València, Màlaga, Granada, Sevilla, Centro Andaluz de Danza..., així com a companyies de dansa i teatre.

Més sobre Guillermo Weickert a La Caldera

Durada: 50 minuts