7 feb 2019

La Ciudad

Sâlmon< VERNICA NAVAS RAMÍREZ_La Ciudad

<Ah!, una cosa més. Aquesta és l’entrada a La Ciutat per la porta del darrere (o amb accés des de d’alt, baixant en caiguda lliure, a través d’una claraboia). Són versions d’un lloc que s’ha vist o escoltat i (re)construït en fragments; un record vague, una imaginació. La Ciutat és tot allò que li passa pel cap a algú que la pensa a estones. Per això, La Ciutat és sempre, sempre subjectiva, sovint accessòria i, amb sort, comú.>

La Ciudad és una peça en procés d’autoria escènica que reuneix nou espectadors/es i a una performer asseguts/des al voltant d’una superfície que es podria reconèixer com una taula, però que aviat es converteix en una pantalla; un espai comú que rep i emana informació. La Ciudad procura un entorn d’intimitat construïda per dialogar, des d’un grup de públic reduït i gràcies a la confiança del pacte escènic, amb la ciutat exterior, real o inventada (no vindrà d’aquí).
Sempre des d’una mirada subjectiva i sense ànim d’universalitzar, es repassarà allò que per a la narradora i performer són punts d’interès: rastres, detalls, empremtes…tot allò que passa desapercebut a la ciutat, tot el que és residual o accessori, tot al que, en aparença, li manca interès, tot el que mereix un focus tènue i veu baixa.

Fitxa artística

Autoria Verónica Navas Ramírez
Assessoria tècnica i de vídeo Ventura L. Kalász
Agraïments Sergio Roca Saiz, servei d’audiovisuals Institut del Teatre
Residències i recolzaments Institut del Teatre (estiu 2018), L’Estruch. Fàbrica de creació de les arts en viu (abril 2019)
Producció Antic Teatre, SÂLMON< FESTIVAL i Verónica Navas Ramírez, amb la col·laboració de L’Estruch. Fàbrica de creació de les arts en viu i Institut del Teatre

La Ciudad (versió work in progress de 30 min) va presentar-se com a Treball de Fi de Grau de l’especialitat de Direcció escènica i dramatúrgia (Institut del Teatre) el setembre de 2018.

Verónica Navas Ramírez: cap a les arts en viu amb i des de l’audiovisual, la lletra i el còmic. Amb focus en la no-ficció, el site-specific, el field-recording, l’urbanisme, la paraula, l’estatus de l’espectador, el gènere. Des de la mirada subjectiva, el rastre, el detall, l’accessori, l’empremta, l’íntim. Fora d’escena, m’activo en guió audiovisual, processos col·lectius d’acompanyament artístic en entorns educatius i comunicació teatral.

Més sobre Verónica Navas Ramírez a La Caldera

Link Salmon<