Cecilia Vallejos

 

Cecilia Vallejos ha orientat la seva pràctica cap a la dramatúrgia de textos basats en narracions testimonials. L'any 2011, va començar a col·laborar amb les treballadores domèstiques i els artistes de la Unió Holandesa de Netejadors en la producció de projectes conjunts, en particular vídeos i publicacions com a part de la lluita contínua de el grup per la legalització del seu treball. Aquesta associació única entre artistes i no artistes, en combinació amb les tàctiques de visualització per arribar i treballar per a un públic diferent, va situar les seves habilitats i procediments d'investigació de nou. El 2015, va obtenir un segon títol acadèmic a la Universitat d'Amsterdam, sobre el tema de la comprensió conceptual de les pràctiques artístiques connectades a contextos específics.