Dansa a les escoles 2024-2025

Dansa a les escoles és un projecte pedagògic que té per objectiu apropar la dansa als alumnes de les diferents etapes educatives al món de la creació a través de la dansa, mitjançant la programació d’espectacles de qualitat adaptats a la seva edat. Posa els alumnes en contacte directe amb els creadors i artistes per conèixer millor la disciplina de la dansa i tots els aspectes que l’han composat, tant artístics com professionals, tot buscant donar una visió diferent i més profunda enfront del fet artístic i el món de la creació.