Hacer Historia(s)

Cicle bi-anual de programació de La Poderosa, en col·laboració amb diferents equipaments de la ciutat.