La Caldera Brutal 2022

Aquest any volem que els continguts sorgeixin dels vincles i dels espais de fricció entre les pràctiques de les artistes que habiten La Caldera. Que es desenvolupin en el temps i de la manera que necessitin. Que aquests diàlegs vagin tramant una xarxa de continguts que es desplegui orgànicament durant l'any.  

Això ens porta a diluir les separacions entre els calaixos que fins ara han constituït les línies d'acció de La Caldera. 

Corpografies, Brut Nature, Sporá Prógrama i els mateixos espais de residència es converteixen en espais de transmissió i circulació d'aquestes investigacions i pràctiques. De fet, això ja ha estat passant, però ara volem posar-ho en primer terme, fer-ho més visible, permeable i accessible per a totes les persones interessades a apropar-se a les matèries sorgides dels processos de treball de les artistes.

Així, la programació Brutal s'està fent amb molta cura, en un procés horizontal i col·lectiu en el qual han participat: Adaline Anobile, Ona Bros, Lara Brown, Ana Buitrago, Elena Córdoba, Itxaso Corral, Sergi Fäustino, Norberto Llopis, Caterina Mora, Anabella Pareja, Victoria Pérez Royo, Quim Pujol, Paz Rojo, Esther Rodríguez-Barbero, Júlia Rúbies, Silvia Zayas i l’equip de La Caldera.

Un context d’activitats gratuïtes i obertes a tothom en què es compartiran pràctiques sensibles i sabers corporals, que tenen la capacitat d'activar (super) poders, sensorialitats còsmiques i (para) normals, que possibilitin altres imaginaris i narratives, ja no per a sobreviure, sinó per a SUPERVIURE.

Explicar això que no sabem exactament com serà, ens fa repensar la comunicació. Els canals habituals no son suficients, les xarxes son efímeres i se'ns fan antipàtiques per a l'aprofundiment de la informació. Sorgeix la idea de fer una publicació en paper per a comunicar el projecte: la Poro estratosfèrica