Residències 2015

Resolució

Ja tenim la sel·lecció de residents 2015 per a La Caldera Les Corts. 

La comisió de sel·lecció ha estat formada per Óscar Dasi, Àngels Margarit, Àlvaro de la Peña i Carles Mallol.

Els creadores i les creadores seleccionades son:

Cia. Lataimada - Olga Àlvarez i Jordi Cabestany (Vilafranca del Penedès)

Daniel Fernández / Mad Winds Company (Barcelona)

Laura Arís Álvarez (Bruselas)

Laura Ramírez Ashbaugh / Twins Experiment (Madrid)

Marta Gálvez, Judith Nagel i Edith Buttingsrud (Barcelona / Berlín)

Núria Guiu Sagarra (Barcelona)

Romain Chat i Quim Vilagran (Barcelona)

Xavi Moreno i Federica Porello/ eFeXeM/Lacuna (Barcelona)

Convocatòria

Convocatòria de residències 2015

· La Caldera Les Corts obre la convocatòria del programa de residències per al període de juny a setembre 2015.

· L’objectiu és acollir projectes artístics de les arts escèniques d’àmbit local, nacional i internacional, amb artistes de diferents edats i trajectòries, per treballar al centre en el període comprès entre juny i desembre 2015. Aquest 2015 és un any d’impàs ja que hem d’acabar d’adaptar la nova seu de La Caldera Les Corts, un antic cinema de 1.600m2. Aquest nou centre de creació forma part de la xarxa de Fàbriques de creació impulsada per l’Ajuntament de Barcelona. Així doncs només podrem acollir els projectes que puguem assumir a l’hora que acabem d’adequar el nou espai.

SOL·LICITUD

A qui s’adreça la convocatòria: artistes nacionals i internacionals de diferents edats i trajectòries que vulguin treballar en el centre en el període compres entre juny i desembre del 2015.

Que s’ofereix:

· La Caldera Les Corts compta amb tres aules d’assaig, una de 220 m2 amb llum natural, una altra de 125 m2 i una altra sala de 300 m2.

· Les residències seleccionades seran gratuïtes i es duran a terme en el període convingut entre l’artista i el centre segons les necessitats del projecte.

· Les residències de la caldera s’escullen pel seu interès artístic, la seva viabilitat i la nostra pròpia capacitat d’espais.

Comissió de selecció: formada per 7 professionals (artistes, productors, programadors, etc) de vàries disciplines i perfils artístics de l’escena actual que es farà pública un mes desprès de la publicació de la resolució.

Quins tipus de projectes s’escolliran:

· S’escolliran projectes en els que el cos sigui un referent central i en qualsevol de les seves fases de creació.

· No hi ha modalitats de residències, els projectes s’escolliran segons l’interès de la proposta.

· Cada projecte presentat s’estudiarà de manera individual i es farà una pre-selecció per tal de fer una trobada en persona, o bé, per skype, per tal de conèixer més profundament el projecte i veure si el podem acompanyar.

· Els projectes escollits hauran de fer algun tipus de presentació pública i/o hauran de participar en almenys alguna activitat del centre acordada entre l’artista i el centre i que es reflectirà en el conveni de col·laboració signat entre l’artista i el centre.

· Els projectes escollits en residència comptaran amb un seguiment específic segons les necessitats del projecte (artístic, tècnic, de gestió...) a pactar entre l'artista i La Caldera.

SER ARTISTA RESIDENT DE LA CALDERA IMPLICA UN COMPROMÍS ACTIU EN EL PROJECTE (EN L’ACCIÓ O EN EL PENSAMENT).

DURANT EL PERÍODE DE RESIDÈNCIA I DURANT L’ANY SENCER EN EL QUE ÉS ARTISTA EN RESIDÈNCIA EN EL NOSTRE CENTRE L’ARTISTA ES COMPOMETRÀ A PARTICIPAR FINS I TOT A LA DISTANCIA I SER PART ACTIVA DE LA NOSTRA COMUNITAT ARTÍSTICA.

Tots els artistes Residents 2015 tindran:

# descompte del 50 % per participar als laboratoris i cursos

# opció de participar en alguna de les diferents activitats, projectes d'intercanvi i col·laboracions que genera la Caldera

# opció de participar en la formació continuada i oferir classes, laboratoris de creació, trobades artístiques sobre algun tema en concret

# opció de generar una activitat on l'objectiu sigui apropar el treball de l'artista a un públic no entès, per fomentar la comprensió de la creació contemporània actual a la ciutadania. Aquesta acció pot venir proposada per l’artista, o bé, pel centre

# possibilitat d'obrir els seus entrenaments als professionals com a possible font d'ingressos.

# carta de compromís de La Caldera per poder obtenir altres ajuts

# conveni signat entre l'artista i la Caldera on quedaran reflectides les prestacions i obligacions d'ambdues parts.

# informació sobre les activitats generades al centre i altres notícies de possible interès

A tots els artistes Residents 2015 se’ls hi demana la seva participació en:

# espai de trobada o meeting point: compromís a realitzar un parell de sessions obertes als altres artistes en residència al centre on compartir el seu projecte artístic i marc de recerca o interès

# espai de trobada amb el públic i amb els mitjans de comunicació en cas que sigui petició del centre

# obertura dels processos de creació en les seves diferents fases tant a professionals com a públic general, segons el cas

# assessorament a projectes d’altres residents amb un acord previ entre l’artista i el centre

# realitzar algunes tasques específiques de suport a l'entitat de forma puntual

# afegir en la comunicació del projecte realitzat en residència el logotip de la caldera les corts

Bases

Aquesta convocatòria s’adreça a persones físiques i persones jurídiques.

Per participar en aquesta convocatòria caldrà imprimir el formulari adjunt que hi ha a continuació degudament omplert, respectant els espais adjudicats per a cada apartat, i enviar tota la documentació per correu electrònic residencies@lacaldera.info El plaç per rebre propostes finalitza el 21 de maig a les 00:00

Documentació a enviar:

# Formulari omplert Descarrega'l aquí

# Descripció del projecte a realitzar: breu síntesi de la idea o proposta, punt de partida i motivació [màxim 3 pàgines]

# Imatges o fragments de vídeo de treballs previs o de la peça, en el cas que ja s’estigui treballant

# Calendari de treball i acompanyament: possible periodització i quin tipus d’acompanyament necessita el projecte (artístic, tècnic, de gestió...)

# Equip artístic i de producció amb CV dels participants: trets més rellevants a nivell de formació i experiència professional. [màxim 1/2 pàgina per persona]

# Especificar altres centres, espais, artistesque recolzen la proposta

# Indicar si compta amb alguna coproducció o suport públic

# Foto retrat de l’artista sol·licitant

Alguns dels criteris de valoració:

·Interès de la proposta a nivell artístic i conceptual dins el context actual de les arts escèniques contemporànies

·Claredat en l’exposició de la proposta, planificació i coherència del projecte.

·Que la proposta contingui elements innovadors (en la concepció, en el format, en el llenguatge...)

·Vinculació amb altres disciplines artístiques i de pensament en especial les arts escèniques contemporànies.

·Projectes artístics amb interès per acostar i/o treballar amb col·lectius i/o grups socials en risc d’exclusió social

Període de recepció de projectes i resolucions:

El termini per a la recepció dels projectes va del 21 d’abril fins el dia 21 de maig del 2015.

El 28 de maig es publicaran a la web de la Caldera i a través de les xarxes socials els artistes preseleccionats. Ens posarem en contacte amb ells per tal de fer una selecció final que es publicarà a partir del dia 4 de juny 2015.

Serveis inclosos en la residència:

Accés a internet via WiFi

Servei de neteja dels espais, dutxes, calefacció

Possibilitat d’ús d’espai de reunions i d’oficina compartits

Possibilitat d’ús d’espai de descans i allotjament puntual segons disponibilitat del centre

Visibilitat i difusió a través dels diversos canals de comunicació del centre

Informació de contacte:

La Caldera Les Corts

Telèfon 934156851

residencies@lacaldera.info