22 nov 2022

BetaBlastoCuir

BetaBlastoCuir és un projecte d'investigació sobre els discursos entorn la genètica partint del marc dels biomercats reproductius a partir de l'experiència gestacional pròpia.

"A cavall entre la recerca obstinada i la introspecció com a manera d'arrelar un pensament radicalment situat; BetaBlastoCuir és un exercici que combina el diari en primera persona i la bitàcora d'exploracions teòriques de molt diferents àmbits, per a un assalt (entès com a abordatge, però també com una mena d'atac) a les ficcions, mitologies i tecnologies de manipulació i (re)producció genètica." *

BetaBlastoCuir aspira a torsionar les representacions construïdes al voltant de la genètica per a proposar altres imaginaris que ampliïn els possibles en la reproducció de la vida, els vincles de parentiu i les pràctiques del maternar.

BetaBlastoCuir activa també, un espai d'investigació col.lectiva amb "Les comunitats del gel".

Obertura del procés d'investigació, lectura performativa i instal·lació.

* text citat d'Anna Manubens

ONA BROS. Artista visual, investigadora i criant. Ona Bros investiga a partir del que ha experimentat i des de la seva relacionalitat, amb una pràctica situada, un habitar queer i una sensibilitat transfeminista. Cossos i imatges són els eixos del seu treball, que interroga políticament com a catalitzadors de complexos semiòtic-tècnic-materials. A partir de la seva experiència gestacional, investiga els discursos al voltant de la genètica en els contextos dels biomercats reproductius per proposar altres imaginaris que ampliïn els possibles en la reproducció de la vida, els vincles de parentiu i les pràctiques del maternar. Treballa amb fotografia, vídeo, escriptura i les arts en viu. Ha estat involucrada en múltiples projectes col·lectius i és cofundadora d'alguns com Fuga o l'Institut d'Estudis del Porno (IEP).

Més sobre Ona Bros a La Caldera

Dimarts 22 de novembre, a les 19h

Entrada gratuïta amb reserva